Ek MTV’yi ödemeyenleri neler bekliyor? Hapis cezası, haciz işlemi var mı?

6183 sayılı Yasa m.51 uyarınca süresi içinde ödenmeyen amme alacaklarına yasal sürenin son gününü takip eden günden itibaren aylık yüzde 2,5 gecikme zammı uygulanır. Ek MTV’nin ilk taksitinin ödenme süresi geçtiği için (son gün 6 Eylül idi) 7 Eylül itibariyle ödenmeyen ilk taksite gecikme zammı uygulanacak. Yani ilk taksiti 2 bin TL olan ve ödemeyen bir kişi bunu 7 Ekim 2023 tarihinde öderse 2 bin TL’ye ilaveten ayrıca 50 TL de (2 bin TLx%2,5) gecikme zammı uygulanacak.

İkinci taksit süresi olan Kasım ayı geldiğinde ikinci taksit tutarını Kasım ayı içinde öderse ikinci taksite gecikme zammı uygulanmayacaktır. Ancak ikinci taksiti de Kasım ayı içinde ödemezse bu kez 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren ödeyeceği tarihe kadar ikinci taksit tutarına da her ay için yüzde 2,5 gecikme zammı uygulanacaktır. 6183 sayılı AATUHK m.55 “Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiğini içeren bir “ödeme emri” ile tebliğ yapılır” hükmü uyarınca amme borçlarını vadesinde ödemeyenlere ödeme emri gönderileceğine hükmedilmiştir.

Ödemeyenlere hapis cezası var mı?

Borcun ödenmemesi ve mal bildiriminde bulunulmaması durumunda borçlu hakkında bir defaya mahsus olmak üzere derhal hapsen tazyik kararı uygulanacaktır. Ödemeyenlere haciz uygulanacak mı? Ek MTV gibi bir amme borcu süresi içerisinde ödenmediği için 6183 sayılı Yasa m.55 gereğince kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun 15 gün içerisinde borcunu ödememesi halinde, 6183 sayılı Yasanın muhtelif maddeleri uyarınca hakkında haciz uygulanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir