Yargı paketinin detayları ortaya çıktı: 22 kanunda 105 madde değişiyor

Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen 8. yargı paketinin ayrıntıları ortaya çıktı. 22 farklı kanunda 105 maddeyi değiştiren taslak metne göre, bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. İstinaf ve temyiz başvuru süreci uzatılacak, hakaret suçu uzlaşma kapsamından çıkarılacak.

Hürriyet’ten Ebru Karatosun imzalı habere göre, taslağın detayları şöyle;

1 AY CEZAYA BİLE 12 GÜN HAPİS

– Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilecek. Her hükümlüye 1 yıl uygulamak yerine cezayla orantılı olarak uygulanacak. Buna göre, hükümlü cezasının en az yüzde 40’ında ceza infaz kurumunda kalacak. Yani, 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak. Denetimli serbestlik süresi ise 3 yılı aşamayacak.

KADINLAR KENDİ SOYADAINI KULLANABİLECEK

– AYM’nin iptal kararı doğrultusunda, Türk Medeni Kanunu’nda kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu kapsayan madde yeniden düzenleniyor.

– Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı verilecek.

– Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular sınavsız olarak arabulucu olabilecek.

– Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.

– Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, mahkûm oldukları süreli hapis cezasının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

– İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri 7 günden 2 haftaya çıkarılacak.

HAKARET SUÇUNDA UZLAŞMA KALKIYOR

– Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca, şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçmeyecek.

– Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlar kesin olacak.

– Birden fazla baronun bulunduğu illerde barolara gönderilecek adli yardım ödeneği oranı yeniden belirlenecek.

– Noterlik ücret tarifesinin her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında yapılması sağlanacak. Araç tescil işlemi karşılığında noterlerce tahsil edilen ücretin yüzde 10’u Türkiye Noterler Birliği’ne aktarılacak. Noterliklerde yapılan işlemler için alınacak vergi, resim, harç, değerli kâğıt bedelleri ve noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri kredi kartıyla ödenebilecek. Ayrıca, noterlere görevleri süresince yeşil pasaport verilecek.

TAZMİNAT KOMİSYONU’NA YENİ GÖREVLER

– Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukukundaki yargılamalar, manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi (AYM) yerine, Tazminat Komisyonu’na yapılabilecek.

– Ayrıca, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılmış AYM’de derdest olan bireysel başvuru ile mahkemenin ‘incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği’ gerekçesiyle düşme kararı verdiği bireysel başvurularla ilgili de Tazminat Komisyonu’na müracaat edilebilecek.

Bu düzenlemeler 1 Nisan 2024 sonrası verilen kararlar için geçerli olacak. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir